Murotal Al-Quran Ahmad Saud Juz 30


Bersama ini kami hadirkan koleksi murotal Ahmad Saud juz Amma. File bacaan al quran ini kami dapatkan dari websitehttp://www.islamzoom.com/. Semoga bermanfaat !
Ahmed Saoud – 085 – Al-Buruj.mp3 - 2.9M
Ahmed Saoud – 086 – At-Tariq.mp3 -1.7M
Ahmed Saoud – 087 – Al-A’la.mp3 - 1.7M
Ahmed Saoud – 088 – Al-Ghashiyah.mp3 - 2.7M
Ahmed Saoud – 089 – Al-Fajr.mp3 - 3.4M
Ahmed Saoud – 090 – Al-Balad.mp3 - 1.9M
Ahmed Saoud – 091 – Ash-Shams.mp3 -1.4M
Ahmed Saoud – 092 – Al-Lail.mp3 -1.8M
Ahmed Saoud – 093 – Ad-Duha.mp3 - 1.1M
Ahmed Saoud – 094 – Ash-Sharh.mp3 - 765K
Ahmed Saoud – 095 – At-Tin.mp3 - 920K
Ahmed Saoud – 096 – Al-’alaq.mp3 - 1.7M
Ahmed Saoud – 097 – Al-Qadr.mp3 - 764K
Ahmed Saoud – 098 – Al-Baiyinah.mp3 - 2.0M
Ahmed Saoud – 099 – Az-Zalzalah.mp3 - 945K
Ahmed Saoud – 100 – Al-’adiyat.mp3 - 1.1M
Ahmed Saoud – 101 – Al-Qari’ah.mp3 - 1.0M
Ahmed Saoud – 102 – At-Takathur.mp3 - 971K
Ahmed Saoud – 103 – Al-’asr.mp3 - 508K
Ahmed Saoud – 104 – Al-Humazah.mp3 - 1.0M
Ahmed Saoud – 105 – Al-Fil.mp3 - 776K
Ahmed Saoud – 106 – Quraish.mp3 - 676K
Ahmed Saoud – 107 – Al-Ma’un.mp3- 852K
Ahmed Saoud – 108 – Al-Kauthar.mp3 - 421K
Ahmed Saoud – 109 – Al-Kafirun.mp3 - 905K
Ahmed Saoud – 110 – An-Nasr.mp3 - 623K
Ahmed Saoud – 111 – Al-Masad.mp3 - 691K
Ahmed Saoud – 112 – Al-Ikhlas.mp3 - 385K
Ahmed Saoud – 113 – Al-Falaq.mp3 - 537K
Ahmed Saoud – 114 – An-Nas.mp3 - 703K

(Sumber: http://statics.ilmoe.com)

You Might Also Like

3 komentar